Brexit může zasáhnout i vás. Mění podobu bankovních transakcí a jejich zpoplatnění

brexit-4011711_1280

V první vteřině roku 2021 Británie definitivně opustila jednotný evropský trh a přestalo být součástí Evropského hospodářského prostoru. Tento krok zásadně ovlivní všechna ekonomická odvětví, operace či procesy v nich probíhající. Vedle dopravy se to nejvíce dotkne oblasti finančnictví, bankovních transakcí a všech náležitostí s nimi spojenými. Mělo by to tedy zajímat i mnohé české firmy.


Přestože Velká Británie formálně opustila Evropskou unii již k 31. lednu 2020, po zbytek loňského roku země fungovala ve vztazích k Unii v přechodném režimu, a to platilo i ve věci platebních režimů SEPA (Single Euro Payments Area, neboli jednotná oblast pro platby v eurech). Díky tomu mohli tak mohli klienti tuzemských bank provádět bezhotovostní platby kdekoli v eurozóně za použití jednoho bankovního účtu a jednotného souboru platebních nástrojů.

Z nařízení rovněž vyplývá, že účastníci finančních transakcí sídlící ve Spojeném království od 1. ledna nejsou považováni za usazené v Evropské unii.

Faktickým ukončením členství Spojeného království v EU se ale bankovní transakce mezi ostrovním královstvím a zbytkem Unie budou řídit Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU číslo 2015/847 „O informacích doprovázejících převody peněžních prostředků“.

Z něj mimo jiné vyplývá, že poskytovatelé platebních služeb mají povinnost zajistit, aby platební transakce zásadně doprovázel mimo „jiné údaj o adrese plátce, pokud se nejedná o transakce, kdy jsou všichni poskytovatelé zapojení do platebního řetězce usazeni v Evropské unii nebo o specifické transakce dle čl. 6 odst. 2 zmíněného nařízení.“

Británie mimo regulaci EU

Z nařízení rovněž vyplývá, že účastníci finančních transakcí sídlící ve Spojeném království od 1. ledna nejsou považováni za usazené v Evropské unii. Proto jsou od téhož data poskytovatelé platebních služeb povinni zajistit, aby SEPA transakce, kterých se účastní poskytovatelé se sídlem ve Spojeném království, doprovázely další – dosud nevyžadované – informace.

U příkazu k bezhotovostní úhradě SEPA to je například údaj o úplné adrese plátce či BIC kód banky je-li výslovně požadován. Totéž platí i u SEPA inkasa.

Neméně důležitým faktorem je, že po brexitu se již na přeshraniční platby do Velké Británie a z ní již nebude vztahovat regulace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 924/2009 „O přeshraničních platbách ve Společenství“.

Na jejím základě měly do konce loňského roku všechny banky povinnost účtovat klientům stejný poplatek za platby v eurech do Velké Británie jako za platbu v rámci České republiky. Tato povinnost nyní už neplatí a každá banka si tato pravidla již nyní upravuje podle vlastní obchodní politiky.


Aexport.cz oslovil tuzemské bankovní domy se dvěma anketními dotazy:

1. Jak se po brexitu změnila výše poplatků za příchozí/odchozí úhradu mezi Českou republikou a Velkou Británií u vaší banky?
2. Je rozdíl pokud české subjekty realizují své transakce v CZK, EUR a nebo v případech, že české firmy mají své účty deponované v librách?

Lukáš Kropík, mluvčí České spořitelny

 1. Výše poplatků se nezměnila a zůstala stejná, jako před brexitem. Poplatky se nyní aplikují stejně jako například na Švýcarsko. Velká Británie zůstala v SEPA prostoru, tedy eurové transakce s dispozicí SHA jsou prováděny za poplatek pro SEPA platbu, jiné měny, včetně EUR s jinou dispozicí (BEN, OUR) se poplatkují jako zahraniční platby (vyšší poplatek). (Pro doplnění dodejme, že pod zkratka SHA znamená, příkazce hradí poplatky své banky, stejně tak jako své poplatky hradí příjemce, který navíc hradí i případné poplatky zprostředkujících bank; BEN – všechny poplatky hradí příjemce, tedy poplatky banky příkazce, poplatky své banky i případné poplatky zprostředkujících bank a OUR – všechny poplatky hradí příkazce, pozn. autora)
 2. Poplatek je pro všechny měny stejný (poplatek za zahraniční úhradu). Pouze pokud bude klient realizovat platbu z GBP účtu na GBP účet, vyhne se se měnové konverzi.

Patrik Madle, mluvčí ČSOB

 1. Výše poplatku se nezměnila.
 2. Ano, SEPA platby jsou do Velké Británie realizovány za jinou cenu než platby v ostatních měnách. Nově budeme umožňovat platby v GBP kamkoliv a v ostatních měnách do Velké Británie, zadat se všemi poplatkovými dispozicemi OUR, BEN a SHA. Vyjma SEPA plateb, které musí obsahovat kód poplatku SHA.

Michal Teubner, mluvčí Komerční banky

 1. Komerční banka nezměnila výši poplatků za platby mezi Českou republikou a Velkou Británií. Platby do/z Velké Británie v EUR i nadále zpracováváme a zpoplatňujeme jako SEPA platby, to jest za 6 korun nebo zdarma dle typu účtu a za platby v ostatních měnách je u odchozích plateb aplikovaný poplatek dle Sazebníku, tedy 0,9 % (minimálně Kč 250 korun, maximálně 1500 korun a u příchozích plateb 0,9% (minimálně 225 korun a maximálně 1095 korun). Může také dojít k situaci, že u odchozí/příchozí platby do/z Velké Británie bude stržen poplatek korespondenční bankou. Na tyto poplatky nemá Komerční banka vliv.
 2. Nezáleží na měně účtu, ale vždy na poukazované měně. V případě, že klient má účet v EUR/CZK/GBP a odesílá EUR, je platba zpracována jako SEPA platba za poplatek 6 korun nebo zdarma dle typu účtu. Za stejnou cenu je připsaná platba v EUR bez ohledu na měnu účtu. Jestliže, klient posílá/dostává zahraniční platby v GBP/CZK z účtu/na účet v GBP/CZK, budou tyto transakce zpoplatněny jako zahraniční platby, tedy příchozí platba za 0,9% (minimálně 225 korun, maximálně 1095 korun), a odchozí platby 0,9% (minimálně 250 korun, maximálně 1500 korun)

Petra Kopecká, mlvučí Raiffeisenbank

 1. Od 1. leda 2021 Velká Británie již není členem Evropského hospodářského prostoru a nevztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/518, které upravuje poplatkování přeshraničních plateb v EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru.
  Z toho důvodu došlo ke změně poplatkování zahraničních plateb z/do Velké Británie v měně EUR. Nově jsou tyto platby poplatkovány jako standardní zahraniční platby dle platného ceníku příslušného cenového programu. Některé cenové programu mají například 1. platbu v měsíci zdarma, ale standardní cena za příchozí platbu z Velké Británie je 1 % z částky úhrady (minimálně 300 korun, maximálně 1200 korun) a cena za odchozí platbu je 1 % i částky úhrady (minimálně 300 korun, maximálně 1500 korun).
 2. Ne, rozdíl není. Pokud české subjekty realizují své transakce v CZK a v EUR nebo ze svých účtů deponovaných v librách do Velké Británie, jsou tyto transakce poplatkovány jako standardní odchozí zahraniční úhrady.

Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank

 1. Poplatky zůstaly v nezměněné výši.
 2. V případě platebního styku s Velkou Británií v těchto měnách se vždy jedná o zahraničí platební styk. Platební styk v CZK a GBP se řídí stejnými podmínkami, včetně zpoplatnění. V případě plateb v EUR v rámci SEPA prostoru, včetně Velké Británie, jsou transakce zpoplatněny poplatky korespondujícími s poplatky v tuzemském platebním styku, to znamená nižšími oproti platebnímu styku zahraničnímu.

Jan Vlček, mluvčí AKCENTA CZ

 1. I přes vystoupení Velké Británie z EU jsme se rozhodli ponechat eurové úhrady do Británie v nezměněné výši, tedy jsou pro naše klienty i nadále zdarma.
 2. Platební styk s Velkou Británií v jiných měnách než v eurech, je zpoplatněn jako zahraniční úhrada v ostatních měnách dle platného sazebníku a přidělených individuálních cenových programů. Úhrady v těchto měnách také lze nově zadat se všemi poplatkovými dispozicemi OUR, BEN a SHA

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat