Bankovní statistika: březen ukázal zpomalení růstu vkladů i úvěrů

Celková suma aktiv bankovního sektoru v březnu zpomalila tempo růstu na 0,2 % meziměsíčně a ukončila první čtvrtletí na hodnotě 9 551,7 mld. Kč. V meziročním srovnání je bilanční suma vyšší o 9,1 %. Hlavní příčinou březnového zpomalení růstu byla nižší aktivita na mezibankovním trhu, když vklady a úvěry u centrálních bank a u jiných úvěrových institucí v součtu poklesly o téměř 85 mld. Kč. Zároveň zpomalila i dynamika klientských obchodů z únorového růstu o 1,6 % meziměsíčně na aktuálních 0,6 % meziměsíčně. Na druhou stranu došlo ke skokovému nárůstu hotovosti o 42,5 % meziměsíčně a zároveň pokračuje růst objemu dluhových cenných papírů v držení bank (+ 2,7 % meziměsíčně).

Celkový objem vkladů dosáhl na konci března hodnoty 6 172,0 mld. Kč, což je o 0,2 % více než v předchozím měsíci a o 4,7 % více ve srovnání s březnem 2021. Za zpomalením tempa růstu vkladů stojí především meziměsíční pokles vkladů obyvatelstva o 0,8 % (-25,9 mld. Kč). To je jev, který jsme viděli naposledy v květnu 2017, a to v mnohem menší míře (-1,2 mld. Kč). Lze spekulovat, že větší část odlivu vkladů způsobila panika v počátku války na Ukrajině a je nyní držena v domácnostmi v hotovosti. Po odeznění prvotního šoku a vlivem vyššího úročení vkladů očekáváme částečný návrat do bankovního systému. Již nyní je patrný nárůst krátkodobých termínovaných vkladů s vyšším úročením (+4,1 % meziměsíčně). Vklady nefinančních podniků v březnu připsaly 0,8 % a v meziročním srovnání jsou vyšší o 8,1 %.

Objem klientských úvěrů v celkové hodnotě 3 925,4 mld. Kč v březnu zpomalil tempo růstu na 0,6 % meziměsíčně. V meziročním srovnání jsou celkové úvěry vyšší o 4,2 %. Hlavní příčinou je pokles stávajícího objemu úvěrů nefinančním podnikům o 1,2 % meziměsíčně. Na druhou stranu v nově poskytnutých úvěrech firemní sektor v březnu ještě udržel vysokou aktivitu a uzavřel nové úvěrové smlouvy v objemu plně srovnatelném s předchozím měsícem (53,1 mld. Kč.).

V objemu úvěrů poskytnutých obyvatelstvu došlo k mírnému zrychlení růstu na 0,8 % meziměsíčně, a tím i k udržení vysoké úrovně meziročního tempa růstu 10,9 %. V nových hypotečních úvěrech bylo v březnu poskytnuto více než 25 mld. Kč, což je lehce více než v předchozím měsíci, avšak s nástupem platnosti regulatorních limitů ČNB lze očekávat další pokles poptávky po hypotékách. Naopak spotřebitelské úvěry dosáhly v březnu rekordní výše nových úvěrů 8,6 mld. Kč a jejich celkový objem je ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 9,4 %.


Autorem textu je Lenka Kalivodová, analytička Raiffeisenbank

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat