Výrobní inflace dále zrychluje, cítí to firmy i lidé

board-1193333_1280

Podle dnes zveřejněných údajů statistického úřadu se ceny v průmyslu za poslední měsíc zvýšily o 1,4 % a meziročně jsou výše dokonce už o 3,3 %. Hlavním důvodem jsou vyšší ceny ropy a ropných derivátů promítajících se nejenom do vývoje cen v rafinérském, ale i v chemickém průmyslu. „Ale není to důvod jediný, protože ceny jsou v meziročním srovnání výše ve všech oborech průmyslu s výjimkou výroby potravin a těžebního průmyslu. Kromě již zmíněných rafinérií, jejichž čísla se nezveřejňují, a základní chemie se rychle zvyšují zejména ceny kovů (konkrétně u surového železa o více než 17 %) a výstupní ceny v elektrotechnickém průmyslu. A zapomenout nelze ani rychle rostoucí cenu vody,“ říká analytik ČSOB Petr Dufek.

I když zvyšování cen v průmyslu probíhá v posledních měsících velmi rychlým tempem, nejde o plošný jev. Dotýká se především oborů citlivých na vývoj cen v zahraničí, a proto i nejrychleji rostou ceny pohonných hmot, chemických výrobků, základních kovů nebo elektrického vedení jako jednoho z produktů elektrotechnického průmyslu.

Ve většině dalších oborů jsou však nárůsty cen v podstatě mírné až symbolické. „O to více je proto třeba dívat se dál za velká průměrná čísla, která by jinak mohla vyvolávat dojem přicházejícího inflačního boomu. Prostor zvyšovat ceny je pro velkou část průmyslu i nadále silně omezený pozicí firem na trhu, konkrétně jejich rolí v dodavatelských řetězcích,“ dodává Dufek.

Neznamená to však, že se tento cenový nebude prolínat i do dalších odvětví či že jej nepocítí spotřebitelé. Týká se to nejen cen pohonných hot, ale i ceny stavebních materiálů, nátěrových hmot a v neposlední řadě i automobilů.

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat