O odklad splátek v době covidu požádalo banky 14 % dlužníků

Česká národní banka

Česká národní banka zveřejnila zprávu o úvěrech, u nichž klienti v loňském roce čerpali odklad splátek nebo jiné úlevy v souvislosti s dopady pandemie nemoci COVID-19. Zpráva vychází z údajů tuzemských bank k 31. 12. 2020 a analyzuje situaci po konci zákonného moratoria na splátky úvěrů. Ty mohli lidé a firmy využít mezi dubnem a koncem října 2020 v souvislosti s dopady opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Poslední možnost podat žádost o odklad splátek v rámci zákonného moratoria měli klienti k 30. 9. 2020. I po tomto datu banky svým klientům v souvislosti s pandemií umožňují odklady splátek a další úlevy (např. snížení výše splátek, dočasná úhrada pouze jistiny či úroků apod.) už jen na základě individuální domluvy. Ze souhrnných dat poskytnutých bankami vyplývá, že v loňském roce byly schváleny žádosti o odklad splátek (včetně moratoria) nebo jinou formu úlevy u úvěrů v hodnotě 454,7 miliard korun, tj. 14,1 % všech bankovních úvěrů. Ke konci roku 2020 klesl objem nesplacených půjček, které využily jakoukoli úlevu z titulu COVID-19, o 78 miliard korun na 376,8 miliard korun a odpovídal už pouze 11,7 % úvěrového portfolia bank.

Pouze v jednotkách procent byla zatím z pohledu bank vyhodnocena situace dlužníků, kteří využili zákonného moratoria, jako vážná, a tudíž byla klasifikována nejhorším stupněm kvality úvěrového portfolia. „Data od bank potvrzují, že drtivá většina klientů, kteří využili odkladu splátek v rámci zákonného moratoria, se vrátila ke standardnímu splácení. Část klientů bank tak zřejmě využila moratorium jako preventivní řešení v době vysoké míry nejistoty,“ říká viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký. „Banky a další úvěrové instituce mohou i nadále poskytovat odklady splátek a další úlevy na základě individuálního posouzení situace klientů postižených pandemií COVID-19. Tento postup umožňuje jak pokrytí potřeb klientů, tak věrné zobrazení dopadu koronavirové pandemie na finanční kondici bank,“ dodává Nidetzký.

Nejlepší platební morálku vykazují úvěry zajištěné nemovitostmi, naopak největší podíl nově poskytnutých úlev byl zaznamenán v případě spotřebitelských úvěrů.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat