NKÚ varuje před rekordním schodkem i přebujelými mandatorními výdaji státu

Inflace - Miroslav Novák - úvodní obrázek

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) dnes vydal své stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2021. Konstatuje v něm, že Česká republika byla loni nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie, schodek rozpočtu překonal do té doby nejhorší výsledek z roku 2020 a Česko se zařadilo mezi země s nejnižší mírou ekonomického růstu v EU. Na druhé straně ale ČR eviduje nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU.

Ačkoliv zůstala Česká republika jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie, byla zároveň meziročně nejrychleji se zadlužující zemí. Podíl veřejného dluhu ve vztahu k HDP se loni zvýšil meziročně o 4,2 procentního bodu, což bylo nejvíce ze všech zemí EU. „Zatímco dvacet zemí unie dokázalo v roce 2021 meziročně své zadlužení k HDP snížit, to naše vzrostlo o více než čtyři procentní body,“ konstatuje prezident NKÚ Miloslav Kala.

Podle něj brání lepšímu výsledku zejména vysoký podíl mandatorních a kvazimandatorních výdajů státu: „Bez zásadní reformy těchto výdajů – počínaje omezením agend zabezpečovaných státem – bez razantního zefektivnění, zrychlení a zeštíhlení státního aparátu a bez reforem všech systémů, včetně sociálního a zdravotního, nelze veřejné rozpočty zkonsolidovat. A to ani v dobách ekonomického růstu,“ upozorňuje Miloslav Kala.

Právě mandatorní a kvazimandatorní výdaje pohltily v roce 2021 již téměř 94 % příjmů státního rozpočtu. Pouze 6,4 %, tedy přibližně 95 mld. Kč, zbývalo vládě na reakce na aktuální ekonomické či sociální problémy nebo na nastartování ekonomiky pomocí investic. Pokud nebudou provedeny kroky vedoucí k úsporám na výdajové straně státního rozpočtu, bude nutné posílit jeho příjmy.

Schodek státního rozpočtu dosáhl v roce 2021 téměř 420 mld. Kč. O více než 52 mld. Kč tak překonal do té doby nejhorší výsledek z roku 2020. A to přesto, že ekonomické restrikce související s pandemií covidu-19 v loňském roce nedosahovaly takové míry jako v roce 2020.

ČR se loni zařadila mezi země s nejnižší mírou ekonomického růstu v EU, když její HDP meziročně vzrostl o 3,3 %, což bylo o 2,1 procentního bodu méně než průměr EU. V porovnání s námi vykázaly nižší růst HDP pouze Slovensko a Německo. Vyššímu meziročnímu růstu HDP zabránilo zejména meziročně výrazně horší saldo zahraničního obchodu. To na rozdíl od vysokých přebytků v minulých letech skončilo v roce 2021 deficitem 1,5 mld. Kč. Důvodem tohoto vývoje byly vyšší ceny dováženého zboží, zejména ropy a zemního plynu, a nižší zahraniční poptávka.

Na druhé straně si ČR i v roce 2021 udržela v rámci EU nejnižší míru nezaměstnanosti, a to 2,8 %. Byla tak o 4,2 procentního bodu nižší než průměrná míra nezaměstnanosti v Evropské unii (7 %).

Novela zákona o rozpočtovém určení daní měla přinést obcím a krajům dodatečné příjmy a zmírnit výpadek daně z příjmů fyzických osob po zrušení superhrubé mzdy. Hospodaření územních rozpočtů po konsolidaci skončilo v přebytku 41,3 mld. Kč a meziročně se zvýšilo o 27,3 mld. Kč. Zůstatek na bankovních účtech samospráv dosáhl na konci roku 2021 částky 367,5 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 47,4 mld. Kč.

„Územní rozpočty potřebují určitou rezervu. Je však třeba se ptát, zda současné rezervy nejsou již nadměrné, navíc znehodnocované vysokou inflací,“ dodává prezident NKÚ.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat