Miroslav Novák: A jak platí vás? Pod průměrem, nebo nad?

money-3818438_1280

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně o 3,2 % na 35 285 korun. Reálně, po očištění o inflaci, průměrná mzda vzrostla o jedno procento. O něco slabší byl růst takzvané mediánové mzdy, která vzrostla meziročně o 2,5 %.

Vývoj mezd byl v 1. čtvrtletí letošního roku i nadále významně ovlivňován mimořádnými faktory souvisejícími s pandemií covidu-19, když řada zaměstnanců pobírala náhradu mzdy či ošetřovné. Navíc byla zrušena superhrubá mzda, což mělo pozitivní dopad na výši mezd v čistém vyjádření, takže podniky nebyly příliš nuceny mzdy zvyšovat. A do vývoje průměrné mzdy zasáhly i revize z let 2019 a 2020.

Mzdový vývoj byl v rámci jednotlivých odvětví velmi rozkolísaný. V souhrnu lze říci, že rychlejší růst platů se týkal odvětví s převahou veřejného sektoru, zatímco růst mezd v tržných odvětvích byl na začátku letošního roku utlumený. Dvouciferným tempem rostly mzdy ve zdravotnictví a sociální péči (11,3 %), kde lze hledat spojitost s vyplacením mimořádných odměn.

Nejvyšší růst mezd se však týkal činností v oblasti nemovitostí (12,2 %), kde však došlo k výraznému poklesu zaměstnanosti. Nadprůměrně ještě rostly mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny a také platy ve školství, ačkoliv zde se očekával ještě výraznější nárůst. Na druhé straně v kultuře a v segmentu ubytování, stravování a pohostinství došlo v 1. čtvrtletí k poklesu nominální průměrné mzdy, když tato odvětví byla nejvýrazněji zasažena protiepidemickými opatřeními. V největším odvětví z pohledu tuzemské zaměstnanosti, ve zpracovatelském průmyslu hrubá nominální průměrná mzda vzrostla o 2,0 %.

Vývoj mezd bude i v dalších čtvrtletích ovlivňován, byť nepřímo, pandemií. Ve 2. čtvrtletí je nutné počítat se silným meziročním růstem průměrné mzdy, za kterým však budou stát mimořádné faktory v podobě velmi nízké statistické základny v kombinaci s vyplácením mimořádných odměn. Druhá polovina letošního roku však bude pravděpodobně ve znamení utlumeného vývoje mezd, když v soukromém sektoru bude pro letošek převládat opatrnost ohledně nárůstu mzdových nákladů.


Autor je analytik společnosti Akcenta

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat