Konsolidační balíček daňově podpoří soukromé dárcovství

Individuální i firemní dárci, kteří se rozhodnou podpořit veřejně prospěšné aktivity, včetně sociálních a zdravotních služeb, budou moci i za zdaňovací období 2023 využít možnost zvýšeného daňového odpočtu. Opatření na podporu soukromého dárcovství je obsaženo v aktuálně schváleném vládním konsolidačním balíčku.

Za účasti desítek zástupců neziskového sektoru to zaznělo v refektáři Emauzského kláštera na konferenci „Motivováno důvěrou“, kterou společně pořádaly Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR sdružující více než stovku organizací převážně ze sociálních služeb a pacientského sektoru. Záštitu konferenci poskytla první dáma Eva Pavlová.

Hlavním tématem diskuze byla vzájemná důvěra mezi dobročinnými organizacemi a jejich dárci i zástupci veřejné a mediální sféry. V jednotlivých diskuzních panelech vystoupili a diskuze se vedle samotných zástupců neziskového sektoru zúčastnili představitelé českých firemních nadací, individuální dárci, zástupci dárcovských portálů a vybraní novináři. Pozvání do politického panelu přijaly poslankyně Renáta Zajíčková a Nina Nováková.

„Ministerstvo financí podpořilo soukromé dárcovství už v letech 2020–2022 v souvislosti s probíhající pandemií covidu a válkou na Ukrajině a nyní se toto opatření z jeho iniciativy o rok prodlužuje. Individuální dárci a firmy si budou moci také za rok 2023 snížit daňový základ až o 30 procent, zatímco standardně je tato možnost ze zákona omezena u právnických osob na 10 a u fyzických osob na 15 procent. To je hodně dobrá zpráva jak pro soukromé dárce, tak pro veřejně prospěšné organizace,“ shrnuje opatření na podporu dárcovství prezident AVPO ČR Marek Šedivý a dodává: „Těší nás, že ministerstvo financí k tomuto kroku opakovaně přistoupilo. Jsme připravení vést konstruktivní debatu o takovém nastavení motivačních podmínek pro dárcovství, které bude trvalé.“

Podle Šedivého peníze od soukromých dárců pomáhají především aktivním a zodpovědným neziskovkám a současně bývají zárukou, že se neziskové organizace mohou rozvíjet a poskytovat potřebné služby s nadstandardní kvalitou.

„Dobře je to vidět na sociálních službách. Zatímco veřejné dotace by měly zajistit jejich poskytovatelům z řad neziskovek stabilitu a pokrývat náklady na jejich práci, kterou odvádějí na objednávku státu, právě soukromí donátoři je svými dary mohou podpořit v dodatečném rozvoji a inovacích,“ dodává Šedivý.

Celkové množství darů v posledních letech rostlo; podle údajů z daňových přiznání fyzické osoby darovaly v roce 2022 celkem 3,89 miliardy korun a právnické osoby celkem 7,792 miliardy korun. Teprve letos to vypadá, že dochází v meziročním srovnání k mírnému poklesu.

Možnost uplatnit si snížení daňového základu až do výše 30 % budou mít všichni soukromí dárci – právnické i fyzické osoby, mezi které se počítají i zaměstnanci. V případě, že v roce 2023 darovali na veřejně prospěšné činnosti finanční částku a mají na to potvrzení o daru, které jim automaticky nebo na vyžádání vystaví každá seriózně pracující nezisková organizace, stačí ho uplatnit v daňovém přiznání.

V případě zaměstnanců jej stačí zanést do mzdové účtárny nejpozději do poloviny února a účetní vše zohlední při výpočtu daně. Potvrzení by mělo obsahovat jméno dárce, jeho trvalé bydliště a datum narození a také datum přijetí daru organizací a účel, na který dar byl nebo bude využit.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat