Hlavní rizika roku 2022: energetická krize, geopolitika a stále i covid

virus-1812092_1280

Globální obchodní rizika se ve 4. kvartálu roku 2021 mírně zhoršila. Rizika se neustále vyvíjejí, pokud jde o jejich typy a geografické oblasti, a mohou být také neočekávaná. Dopady se projevují napříč podnikatelským spektrem – od živnostníků až po nadnárodní korporace. Podle zprávy Dun & Bradstreet patří mezi nejvýznamnější rizika  globální inflace v souvislosti s energetickou krizí, pnutí mezi USA a Čínou stejně jako COVID-19. Firmy, které podnikají na více trzích také ovlivní zpomalení čínské ekonomiky, problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích nebo politika v EU.

Zpráva Dun & Bradstreet Global Business Risk Report (GBRR) řadí největší aktuální hrozby pro podnikání na základě potenciálního dopadu každého rizikového scénáře na společnosti, přičemž každému riziku přiřazuje vlastní skóre. Skóre z deseti největších rizik se používá k výpočtu celkového skóre globálního obchodního dopadu (GBI – Global Business Impact).

Mezi hlavními riziky stále dominují energetická krize, geopolitika a COVID-19.

Z deseti nejvýznamnějších identifikovaných rizik jsou nejméně tři přímo spojena s probíhající globální energetickou krizí. Bezprostřední obavy vyvolávají rostoucí ceny, které rozdmýchaly inflační tlaky po celém světě. Kromě toho závislost EU na dodávkách energie z Ruska se může stát novým zdrojem napětí v rámci EU, a i pro vztahy mezi EU a Ruskem.

Energetická krize rovněž zpochybnila schopnost některých zemí splnit sliby týkající se dekarbonizace, což může způsobit značný zmatek pro společnosti, které chtějí přijímat investiční rozhodnutí v této oblasti.

V geopolitice sílí obavy USA z čínských vojenských manévrů a jejích rostoucích schopností, čímž se zvyšuje pnutí mezi dvěma hlavními světovými mocnostmi. Půdu pro první krizi v Evropě po odchodu Angely Merkelové z vrcholné politiky připravuje hromadění ruské armády podél ukrajinské hranice a migrační tok z Běloruska.

A konečně, narušení globálních dodavatelských řetězců způsobených COVID-19 pokračuje. Zatímco celosvětový pokrok v očkování byl ve 3. čtvrtletí 2021 významný, Afrika v tomto pohledu nadále pokulhává. To představuje riziko nových mutací. Mezitím další lockdowny v Evropě z důvodů dalších vln šíření COVID-19 – navzdory vysoké proočkovanosti – vyvolává otázky ohledně potřeby aplikovat posilovací dávky očkování.

S ohledem na široký rozsah rizik definovaných ve zprávě Dun & Bradstreet je zřejmé, že týmy financí, nákupu a řízení dodavatelských řetězců napříč všemi obchodními sektory musí bojovat s dopady stále komplikovanějšího a globalizovaného světa.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat