Divoký poker s emisními povolenkami. Jisté je jedno: ceny rostou

pollution-gd72234a74_1280

Na začátku letošní třetí listopadové dekády cena emisních povolenek v Evropské unii vystoupala na historickou úroveň, respektive poprvé překročila hranici 70 eur (zhruba 1800 korun) za tunu. Růst však neskončil a v posledních dnech se rekordy znovu a znovu přepisují. Zvyšování ceny emisních povolenek je jedním (nikoli však jediným) z faktorů, které ženou vzhůru ceny energií.

Vyšší poptávku po emisních povolenkách (a tedy i růst jejich ceny) v současné době podporují mimo jiné i vyšší ceny plynu, kvůli kterým je pro elektrárenské společnosti ekonomicky výhodnější využívat uhlí. A to i přesto, že produkce elektřiny z uhlí vytváří dvojnásobné množství emisí oxidu uhličitého než produkce z plynu, takže vyžaduje více emisních povolenek.

Cena napospas spekulantům?

I renomovaný analytik společnosti ENA Jiří Gavor potvrzuje, že důvodem rostoucí ceny povolenek je rostoucí poptávka po nich. Svou roli v tom mohou hrát i spekulativní nákupy. „Neznáme přesnou strukturu poptávky, jestli je ze strany finančních investorů, což je poslední dobou problém, nebo ze strany znečišťovatelů, kteří ale mají povolenek dostatek,“ prohlásil Gavor. Nevyloučil však, že je znečišťovatelé nakupují povolenky ve větší míře nyní, aby se v budoucnu vyhnuli jejich ještě vyšším cenám.

Tuto úvahu podporuje stanovisko, které před několika dny vydala Evropská unie. Její zástupci uvedli, že EU nebude regulovat, respektive fixně stanovovat cenu povolenky. „Takže cenu vydala napospas spekulantům, kteří vyženou cenu ještě výše, na 80 nebo i 90 eur. Což je v současnosti, kdy jsou ceny energií extrémní, velmi špatná zpráva. Ještě před zimním obdobím,“ ohodnotil tento krok analytik společnosti ENAS Energy Services Vladimír Štěpán.

Na cenách povolenek se podepisuje i nejednoznačný či v mnoha případech protichůdný postoj jednotlivých států Evropské unie. Zatímco některé země už nějakou dobu vyvíjí aktivitu k tomu, aby se podařilo najít způsob, jak povolenky zlevnit, vznikající nový kabinet v Německu naopak hledá způsoby, jak jejich zlevnění zabránit. Vypořádání se s tou situací bude i jedním z hlavních úkolů v energetické politice, které stojí před vznikající vládou Petra Fialy.

Ať je či bude důvod růstu cen jakýkoliv, je jasné, že vyšší ceny za emisní povolenky promítnou i do účtu za elektřiny v domácnostech, ale i v průmyslových podnicích.

„Prudké zdražení elektřiny a zemního plynu na komoditních burzách se od začátku příštího roku začne citelně propisovat do spotřebitelské inflace. V tomto oddílu lze v příštím roce počítat s průměrným meziročním růstem až o 10 %. Těm domácnostem a podnikům, které byly nucené dočasně přejít k dodavateli poslední instance, však ceny elektřiny a plynu stoupnou i výrazně přes 10 %.“ říká analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

FAKTA:

  • Co je Evropský systém obchodování s emisemi?

Evropský systém obchodování s emisemi EU ETS (European Union Emissions Trading System) byl v Evropské unii (kromě zemí EU zahrnuje také Island, Lichtenštejnsko a Norsko) zaveden v roce 2005 a růst cen z posledních měsíců je jedním z faktorů, které přispívají i k růstu cen energií. Systém je hlavním nástrojem v boji za snížení emisí skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Tento systém stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

  • Do systému EU ETS jsou zahrnuta tato odvětví:
    – elektrárny s tepelným příkonem nad 20 MW

– ropné rafinérie

– koksovny

– železárny, ocelárny

– cementárny

  • Jak to funguje?

Elektrárny a průmyslové závody vypouštějící skleníkové plyny musí doložit, že mají na jimi vypouštěné emise nakoupené povolenky v příslušném rozsahu. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2, případně ekvivalentního množství N2O nebo perfluorovaných uhlovodíků. Každý rok vydává EU určité množství těchto povolenek, přičemž toto množství se během let rovnoměrně snižuje – v souladu s emisními cíli EU. Systém tak umožňuje kontrolovat a průběžně redukovat množství emisí ze zahrnutých sektorů.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat