České HDP revidováno směrem vzhůru

Domácí ekonomika na začátku letošního roku vzrostla o solidních 0,9 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a o 4,8 % meziročně. Oproti předběžnému odhadu (0,7 % k/k a 4,6 % r/r) byl tak zpřesněný odhad HDP upraven směrem nahoru.

Odvrácenou stranou mince je skutečnost, že se HDP ve stálých cenách stále ještě nedokázal vrátit na úrovně z před začátku pandemie, tj. z druhé poloviny roku 2019.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím HDP vzrostl o 0,9 % a byla to především zásluha výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávky. Rostly především investice do obydlí, ostatních budov a staveb a také do dopravních prostředků.

Spotřeba domácností však o 1,0 % poklesla, což bylo způsobeno již zvyšující se opatrností domácností kvůli vysoké inflaci.

Z nabídkové strany do mezikvartálního růstu HDP přispívaly především zpracovatelský průmysl, stavebnictví a služby v odvětvích obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Naopak poklesla přidaná hodnota v peněžnictví a pojišťovnictví a ve veřejné správě, vzdělání a zdravotní a sociální péče.

Za meziročním růstem HDP o 4,8 % stála především spotřeba domácností, investice a změna stavu zásob, zatímco zahraniční poptávka přispívala negativně.

Vysoký meziroční růst spotřeby domácností o 8,5 % je především odrazem specifických faktorů ze začátku roku 2021, kdy byla domácí ekonomika přiškrcena protipandemickými omezeními. Na vysoký meziroční růst spotřeby domácností je tak nutné nahlížet optikou nízké statistické základny.

Tento faktor se promítl i nabídkové straně, když meziročně výrazně vzrostla přidaná hodnota ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

Výhled na letošní 2. čtvrtletí a na druhou polovinu letošního roku příliš optimismu nenabízí. Velmi vysoká inflace a to obzvláště v citlivých položkách spotřebního koše se bude negativně promítat do spotřeby domácností. Spotřebitelská důvěra se v posledních měsících prudce propadla kvůli obavám spotřebitelů z vysoké inflace a zhoršení hospodářské situace.

Vysoké ceny energií negativně dopadají na část podnikové sféry a mohou brzdit investiční aktivitu firem. S narušenými dodavatelskými řetězci a vysokými cenami vstupů potom budou muset podniky počítat minimálně do konce letošního roku. Výsledkem pro letošní rok tak bude slabý růst domácí ekonomiky kolem 1 %.


Autorem textu je Miroslav Novák, analytik Akcenta

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat