Bilance českého zahraničního obchodu se po dlouhé době vrátila do plusu

container-geb7d9d872_1280

Obchodní bilance se v lednu po dlouhé době vrátila do kladných čísel s přebytkem 9,5 mld. korun. Očekával se sice ještě o něco lepší výsledek, ale i tak je nutné kladnou obchodní bilanci kvitovat. Naposledy byla totiž obchodní bilance v plusu v lednu 2022 (7,4 mld. korun) a aktuální kladné saldo je nejvyšší od dubna 2021. Vývoz letos v lednu vzrostl o 0,4 % m/m a o 12,1 % r/r a dovoz o 2,3 % m/m a o 11,8 %.

K přebytkové obchodní bilanci v lednu přispěla především motorová vozidla s meziročně vyšším přebytkem o 6,0 mld. korun, nižší schodek obchodu se základními kovy o 2,1 mld. korun a v neposlední řadě vyšší přebytek ostatních dopravních prostředků o 1,7 mld. korun. Celkovou obchodní bilanci naopak zhoršoval větší schodek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji a prohloubení negativního salda s ropou a zemním plynem a rafinovanými ropnými produkty.

Jak lednové výsledky zahraničního obchodu hodnotit? Vývoz byl podle očekávání pozitivně ovlivněn zlepšením situace v automobilovém průmyslu, což se kladně promítlo do růstu vývozu i do zlepšení přebytkové bilance obchodu s motorovými vozidly. Strana dovozu byla i nadále zatěžována vysokými cenami dovážených energetických komodit, ale je zjevné, že cenový efekt slábne, což se bude v dalších měsících pozitivně promítat do celkového výkonu zahraničního obchodu a meziročního zlepšování obchodní bilance.

Výhled na vývoj zahraničního obchodu v letošním roce zůstává smíšený. Pozitivem je, že pokračuje stabilizace dodavatelských řetězců, což se kladně promítá do finalizace výroby. Stabilizují se indexy podnikatelských nálad v eurozóně a částečně i zahraniční poptávka. Na dovozní straně je bezpochyby pozitivní pokles cen dovážených energetických komodit.

Problémy však rozhodně nekončí, když v únoru došlo k omezení produkce v sektoru automotive, což bude mít pravděpodobně negativní dopad do únorového výsledku zahraničního obchodu. Zahraniční poptávka může být během roku rovněž tlumena restriktivní měnovou politikou Evropské centrální banky a v neposlední řadě nelze zapomínat ani na silně posilující korunu na začátku letošního roku, což je negativní především pro exportní podniky.


Autorem textu je Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat