Banky i po úvěrovém moratoriu kladně vyřídily 77 % žádostí o odklad splátek 

Mastercard

Půlroční zákonem stanovené úvěrového moratoria na splátky půjček skončilo již na konci října 2020, banky jsou ale ke klientům nadále spíše vstřícné. Kladně vyřídily 77 % obdržených žádostí o odklad, nebankovní subjekty pak zhruba 67 %. Data České národní banky ukazují, že od ukončení zákonného moratoria bylo do konce února 2021 u bank podáno 32 tisíc individuálních žádostí o odklad splátek úvěru či jiný typ restrukturalizace v celkovém objemu 31,7 mld. Kč. Z toho necelých 31 tisíc žádostí podaly domácnosti, zhruba v 1 200 případech žádali podnikatelé a firmy. Pro srovnání za 6 měsíců trvání zákonného moratoria žádalo o odklad přes 400 tisíc klientů. Zhruba ve dvou třetinách případů se žádosti týkají spotřebních úvěrů, v necelé třetině jde o úvěry hypoteční. Z celkového počtu obdržených žádostí banky kladně vyřídily 77 % z nich, podnikatelům a firmám dokonce 92 % žádostí.

„Těší nás přijatelně nízký zájem o individuální odklad splátek či restrukturalizaci úvěru, které se nám navíc daří kladně vyřizovat. Banky situaci na trhu pečlivě monitorují a jsou i nadále po dobu trvání vládních opatření připraveny přistupovat k těmto žádostem vstřícně a citlivě,“ říká prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon.

V kontextu oživování ekonomiky a vypořádávání se s následky pandemie mají svou roli i státem zaručené úvěry, které budou postupně nahrazovat přímou vládní pomoc. „Máme tu program Covid III, kterým jsme si vytvořili úvěrový rámec ve výši zhruba 500 miliard korun připravených u komerčních bank pro podnikatele a firmy k nastartování jejich podnikání. Jako velice důležité pak vidím rozšíření účelovosti zaručených úvěrů z provozních na investiční,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. Právě rozšíření účelovosti státem zaručených úvěrů i na investice má zavést na základě loňské novely zákona o státních zárukách tzv. program Covid Invest. Převedení čerpání investičních úvěrů do praxe tak lze očekávat zhruba na začátku května. „Jsme přesvědčeni, že poptávka po investičních úvěrech začne nabíhat s opadající nejistotou způsobenou pandemií. Průzkumy přitom ukazují, že zaručené investiční úvěry by mohly nastartovat oživení zejména segmentu malých a středních podniků,“ doplňuje Tomáš Salomon.

 

Přetrvávající vůli ke vstřícnému vyřizování žádostí o odklad splátek úvěrů a k pokračování reportingu Ministerstvu financí vyjádřili také zástupci České leasingové a finanční asociace a Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů. Zhruba polovina nebankovních poskytovatelů půjček, kteří se v listopadu 2020 ve společném prohlášení přihlásili ke společensky odpovědnému přístupu k pandemií poškozeným klientům, hodlají ve svém závazku pokračovat i nadále. Z dat reportovaných MF přitom vyplývá, že o individuální úlevu od splátek nebankovních úvěrů požádalo od skončení zákonného moratoria přibližně jen 1,5 % domácností a 1 % podnikatelů. Kladně vyřízeno bylo zhruba 67 % těchto žádostí, z čehož ve skoro 95 % případů byl jako forma pomoci sjednán odklad splátek.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat