Bankovní průzkum EIB: Objem nesplácených úvěrů u českých bank se zvýší

europe-4689510_1280

Evropská investiční banka (EIB), která působí jako banka Evropské unie, zveřejnila svůj průzkum zaměřený na bankovní úvěry v regionu CESEE, o poptávce po úvěrech, podmínkách jejich poskytování a o kvalitě úvěrů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Vychází z údajů shromážděných v září 2022 a nastiňuje očekávaný vývoj bankovního sektoru Evropské unie v nadcházejících šesti měsících.

V důsledku vyšší poptávky podniků po likviditě a také poptávky domácností po úvěrech na bydlení došlo v regionu CESEE k nárůstu počtu žádostí o úvěr. Banky očekávají, že v příštích šesti měsících i nadále poroste celková poptávka po úvěrech, i když mírnějším tempem.

Hlavní motorem tohoto růstu budou požadavky firem na provozní kapitál, který potřebují k zajištění potřebné likvidity. Banky, jež EIB oslovila v rámci svého průzkumu, očekávají pokles u dlouhodobých investic a také v retailových segmentech, včetně spotřebitelských úvěrů a bydlení.

„Navzdory nepříznivým ekonomickým prognózám vykazují banky ve střední, východní a jihovýchodní Evropě opět solidní zdroje financování, a to díky stále rostoucímu objemu vkladů retailových a firemních klientů. Do budoucna banky v souvislosti se zhoršující se globální situací očekávají zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů a připravují se také na možný nárůst objemu úvěrů, které nebudou spláceny,“ říká hlavní ekonomka EIB Debora Revoltella.

Výsledky průzkumu EIB zaměřeného na bankovní úvěry v České republice v roce 2022

Všechny mateřské banky působící v České republice uvedly, že tuzemský bankovní trh vykazuje vysoký nebo střední potenciál , a nevidí proto mnoho důvodů pro změnu své pozice ve smyslu koncernové analýzy postavení na trhu a tržního potenciálu.

Tyto banky vykazují v České republice vyšší ziskovost než na úrovni své mateřské skupiny. V posledních šesti měsících však došlo v důsledku rychlého růstu úrokových sazeb a propuknutí války na Ukrajině k poklesu ochoty riskovat a také ke snížení dostupnosti úvěrů na českém trhu. Česká národní banka s prudkým nárůstem inflace pokračovala ve zvyšování své repo sazby, která v červnu 2022 dosáhla již 7 %.

Zatímco banky  v souhrnu nezaznamenaly žádnou změnu v celkové poptávce po úvěrech, podstatné rozdíly byly pozorovány napříč mezi jednotlivými segmenty trhu. U všech dotazovaných bank došlo k poklesu poptávky po hypotečních úvěrech. Naproti tomu většina z nich registrovala nárůst poptávky po úvěrech ze strany velkých podniků.

V důsledku zhoršujícího se makroekonomického prostředí poklesl objem poskytnutých úvěrů ve všech produktových skupinách. Téměř všechny zúčastněné banky snížily objem poskytnutých hypoték. Celkově banky uvedly, že došlo ke snížení kvality žádostí o úvěr a v příštích šesti měsících očekávají její další zhoršení.

Většina bank předpokládá trvající pokles objemu úvěrů ve většině produktových skupin, s výjimkou hypoték.

Většina bank v České republice pak předvídá nárůst objemu nesplácených úvěrů, což by znamenalo obrat oproti klesajícímu trendu z posledních šesti měsíců. Nijak se zjevně nezměnil přístup českých bank ke zdrojům financování . Podmínky financování zůstávají příznivé, přičemž většina bank měla v posledních šesti měsících snazší přístup k prostředkům od retailových klientů. Banky již byly z velké části financovány stabilními domácími vklady.

Výrazné zhoršení podmínek pro poskytování úvěrů v celém regionu CESEE

Banky očekávají, že se v příštích šesti měsících výrazně zhorší podmínky pro poskytování úvěrů (financování, které jsou banky ochotny poskytnout svým klientům). Došlo ke zpřísnění úvěrových standardů, zejména na hypotečním trhu, a to především v důsledku války na Ukrajině, vyšší inflace a úrokových sazeb a také celkového zpomalení ekonomik. Silná poptávka po úvěrech tak bude konfrontována s přísnějšími podmínkami na straně poskytování úvěrů.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat