Zpřesněný odhad HDP: česká ekonomika vloni rostla o 2,4 %

Domácí ekonomika ve 4. čtvrtletí loňského roku podle zpřesněného odhadu ČSÚ poklesla oproti 3. čtvrtletí o 0,4 % a v meziročním srovnání tempo růstu HDP zvolnilo na 0,2 %. Česká ekonomika tak ve druhé polovině loňského roku zamířila do mělké hospodářské recese, která je definována jako mezikvartální pokles HDP dvou po sobě jdoucích čtvrtletí.

V souhrnu za celý loňský rok domácí ekonomika vzrostla o 2,4 %. HDP ve stálých cenách se stále nachází pod výkonem ze 4. čtvrtletí 2019 a česká ekonomika tak stále nedokázala plně kompenzovat výpadek HDP po pandemii Covidu19.

„Hlavním důvodem vstupu české ekonomiky do technické hospodářské recese byl propad spotřeby domácností. Ve 4. čtvrtletí výdaje na konečnou spotřebu domácností poklesly o 2,8 % mezikvartálně  a o 5,5 % meziročně,“ vysvětluje analytik společnosti AKcenta Miroslav Novák.

K poklesu spotřeby domácností sice docházelo po celý loňský rok, avšak ve druhé polovině roku byl pokles spotřeby velmi intenzivní. Důvody jsou nasnadě – vysoká inflace obecně a ještě vyšší inflace v citlivých položkách spotřebního koše v kombinaci s propadem reálných mezd a spotřebitelské důvěry. Kromě spotřeby domácností ve 4. čtvrtletí mezikvartálně poklesla tvorba fixního kapitálu. Kladně do HDP naopak přispěl čistý export.

Z nabídkové strany k růstu hrubé přidané hodnoty (HPH) ve 4. čtvrtletí přispíval především zpracovatelský průmysl, peněžnictví a pojišťovnictví a činnosti v oblasti nemovitostí. Kladný byl i příspěvek stavebnictví. K poklesu došlo naopak u obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství či v IT.

„S de facto nulovým mezikvartálním růstem HDP je pravděpodobně nutné počítat v první polovině letošního roku a ke zlepšení by mělo docházet až od 3. čtvrtletí. V první polovině roku by mělo postupně dojít ke stabilizaci spotřeby domácností a následně k pozvolnému oživování spotřeby ve druhé polovině roku. Nezbytným předpokladem je však zpomalování dynamiky inflace a svižný růst mezd. S ohledem na stabilizaci cen energií a nevyřízené zakázky ve zpracovatelském průmyslu bude kladně do HDP přispívat čistý export. Růst tuzemské ekonomiky se bude v letošním roce pravděpodobně nacházet mezi 0 – 1 %,“ shrnuje výhled Miroslav Novák.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat