Vláda schválila Exportní strategii, má podpořit ambice českých firem

container-3118783_1280

Vláda schválila strategii exportu na příštích deset let. Cílem je posilovat exportní ambice českých firem, zlepšovat jejich postavení v dodavatelských řetězcích a diverzifikovat export.

„Česká republika má jednu z nejotevřenějších ekonomik na světě, hodnota exportu dosahuje více než 70 procent hodnoty našeho hrubého domácího produktu. Pro udržení tohoto poměru je třeba naše exportéry co nejúčinněji podporovat. K tomu bude sloužit i nová Exportní strategie, podle které budeme postupovat příštích deset let,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Snahou je i změna zaměření českého průmyslu: orientace na inovace, výrobu finálních řešení a maximalizaci vlastní přidané hodnoty. „Bez nadsázky si dovolím říct, že tato strategie pomůže najít nové národní šampiony s celosvětovými ambicemi, a to zejména mezi malými a středními podniky či mezi start-upy,“ věří Síkela.

Nové nastavení podpory exportu vychází ze stavu a potřeb české ekonomiky. Ambicí nové Exportní strategie České republiky je přispívat kromě růstu vývozu i k přeměně české ekonomiky v ekonomiku znalostní, která bude více konkurenceschopná a odolná vůči vnějším negativním vlivům. Její misí je zaměřit se v rámci podpory na české inovativní společnosti, které vyrábějí a dodávají finální produkty a služby s unikátním řešením a vysokou přidanou hodnotou.

„Těmto firmám je nutné zajistit komplexní podporu v různých fázích jejich vývoje od realizace nápadu, vytvoření produktu až po pomoc se zajištěním financování. Tímto směrem budeme rozvíjet proexportní ekosystém založený na spolupráci státních institucí, které podporu poskytují,“ říká ministr Síkela s tím, že je důležité, aby všechny instituce znaly celou nabídku a paletu proexportních nástrojů a služeb. Díky tomu společnost získá na základě analýzy svých potřeb návrh služeb státu na míru bez ohledu na instituci, se kterou právě jedná. Tím dojde ke znásobení efektu poskytovaných podpor a směřování k úspěchu na globálním trhu.

„Významnou roli při implementaci strategie má naše agentura CzechTrade a jejích 52 kanceláří, které pokrývají 64 zemí světa. Právě v těch jsou českým firmám k dispozici pracovníci, prostřednictvím kterých budeme moci popsané služby poskytovat přímo v zahraničí,“ říká ministr a dodává: „V České republice, hlavně v regionech, pak budou moci čeští exportéři využívat služeb pracovníků agentury CzechInvest. Z Ministerstva průmyslu a obchodu také plánujeme realizaci podnikatelských misí do celého světa či české oficiální účasti na veletrzích. Tuto činnost včetně rozvoje dalších služeb budeme plně koordinovat a spolupracovat s Ministerstvem zahraničních věcí, ekonomickými diplomaty, ale i dalšími proexportními resorty, jako například ministerstvy financí, obrany či zemědělství.“

S vládní ideou podpory exportu je spokojen i byznys. „Exportní strategie je dobře nasměrovaná. Podařilo se do ní dostat dva klíčové aspekty, které by měly přístup k podpoře exportu změnit k lepšímu – cíl vybudovat ekonomiku s vlastními finálními produkty a vyšší přidanou hodnotou a měnící se situace na globálních trzích. Exportní strategie si vytyčila mnoho cílů, proto chceme s MPO nastavit priority úkolů a jasný harmonogram jejich plnění, aby našemu exportu a vývozcům přinesla užitek co nejdříve,” říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Nová exportní strategie se zaměřuje na nové formy působení na zahraničních trzích. Firmy, které jsou v zahraničí více usazené, například formou poboček či vlastních investic, mají pak větší předpoklad se na daném trhu udržet i v době ekonomických či politických výkyvů. Podpora bude tedy směřována nejen na samotný export, ale také do služeb ulehčujících trvalé usazení a kapitálové vstupy v rámci zahraničních trhů.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat