Vláda otevřela v Česku cestu zelené agrivoltaice

Vláda doporučila parlamentu schválit novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která vedle posílení ochrany půdy v souvislosti z dopady změn klimatu také umožní rozvoj takzvané agrivoltaiky, tedy využívání fotovoltaických panelů v zemědělství při
zachování zemědělské produkce.

Pokud novela následně projde Poslaneckou sněmovnou a Senátem, Česká republika se dočká dlouho očekávaného povolení souběžného využívání zemědělské půdy k zemědělskému obhospodařování a k výrobě elektřiny při dodržení zákonem stanovených podmínek. Dvojí využití půdy pro zemědělství a fotovoltaiku je využíváno v řadě zemí EU, v USA i v Číně.

„Díky agrivoltaice budou zemědělci moci z jedné zelené plochy sklidit plodiny i solární elektřinu. Fotovoltaika umístěná například na vinicích, mezi ovocnými stromy či na záhonech se zeleninou, navíc zlepšuje produkční vlastnosti půdy a snižuje vypařování vody v horkém létě. Zastínění solárními panely totiž plodiny chrání před spálením a před extrémními výkyvy počasí, které jsou s postupující klimatickou
změnou stále častější,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Pro ilustraci: využití pouhého 0,5 % zemědělské půdy v Česku k souběžné produkci solární energie a zemědělských plodin by podle odhadů Svazu moderní energetiky vedlo k výrobě 10 až 12 terawatthodin čisté energie ročně.

Navíc agrivoltaika představuje pro zemědělce další potenciální zdroj příjmu a způsob, jak se farmáři mohou sami chránit před výkyvy cen energií na trhu.

 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat