V roce 2022 přibylo v Česku o 1,5 tisíce firem. Méně než v předchozím roce

bookkeeping-615384_1280

V průběhu roku 2022 vzniklo v České republice 28 297 obchodních společností, o 1 543 méně než v roce 2021, a zároveň jich zaniklo 14 397, tedy srovnatelně s předchozím rokem. Celkem tak čistý přírůstek (rozdíl mezi počtem vzniklých a počtem zaniklých) činil 13 900 firem. To je o 2,8 tisíce více než v covidovém roce 2020, ale méně než v jiných letech. Například oproti roku 2021 se tento čistý přírůstek snížil asi o 1,5 tisíce firem. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

„Po navýšení čistého přírůstku firem v roce 2021 došlo v roce 2022 k návratu ke klesajícímu trendu z předchozích let. Je to následkem současného nejistého ekonomického prostředí, které znesnadňuje rozhodování společností. Vzhledem k cenám energií a dalších vstupů do podnikání očekáváme, že ochlazení zájmu o firemního podnikání bude pokračovat přinejmenším i v letošním roce,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V prosinci bylo založeno 2 311 obchodních společností, to je o 374 méně než za stejné období roku 2021 a nejméně od roku 2013. Zároveň zaniklo 1 481 firem. Čistý prosincový přírůstek tak činil 830 firem, což je druhý nejnižší počet v loňském roce hned po září.

V roce 2022 vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze (13 950), v Jihomoravském kraji (3 445) a v Moravskoslezském kraji (2 186). Nejméně potom v Karlovarském kraji (361) a na Vysočině (508). V žebříčku zaniklých firem opět vede Praha (7 507), následovaná Jihomoravským krajem (1 440) a Moravskoslezským krajem (1 112).

I přes  pokles počtu vzniklých obchodních společností se v uplynulém roce vzájemný poměr vzniklých a zaniklých firem meziročně výrazněji nezměnil. Na 10 zaniklých loni připadlo 20  vzniklých, v roce 2021 to bylo o jednu více. Avšak ještě v roce 2020 to bylo jen 17 společností.

Nejrychleji se počet společností zvyšoval na Vysočině, kde připadlo 40 nových firem na 10 zaniklých. Na druhém místě bylo loni Olomoucko (30 nových na 10 zaniklých), následované Zlínským a Pardubickým krajem (28 nových na 10 zaniklých). Jediným krajem, ve kterém se počet  společností loni snížil, byl Ústecký kraj, kde na 10 zaniklých firem připadlo pouze 9 vzniklých. Počet společností se zvyšoval i loni, ale pomalejším tempem než o rok dříve.

Nejvíce firem loni vzniklo v odvětví nakládání s nemovitostmi, a to 5 185. Následoval obchod s 4 663 novými společnostmi a zpracovatelský průmysl, kde vzniklo 3 319 společností. Nejvíce společností zaniklo v obchodu (4 546), v nakládání s nemovitostmi (3 028) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1 793).

Ve všech odvětvích se počet  firem zvyšoval, s výjimkou obchodu, kde se prakticky nezměnil. Rychlý růst zaznamenalo zemědělství, kde na 10 zaniklých firem připadlo 60 vzniklých, odvětví informačních a komunikačních činností (37 vzniklých na 10 zaniklých) a doprava a skladování (30 vzniklých na 10 zaniklých).

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat