V červenci byl deficit státního rozpočtu bez větší změny

Po červnovém zlepšení pokračuje státní rozpočet kladnými hodnotami, a i v červenci došlo ke snížení deficitu, byť pouze kosmetickému. V posledních letech bylo pro červenec typické spíše mírné prohlubování schodku a kladný trend tak více odpovídá „předcovidovým“ rokům. Za lepším výsledkem stojí mj. větší výběr na dani z příjmů právnických osob, což ukazuje na vysoké zisky firem. Ke konci července tak deficit dosáhl 214,1 mld. Kč.

Meziroční relativní růst příjmů je poprvé od začátku letošního roku vyšší než růst výdajů. Příjmy v letošním roce rostly o 17,2 % (+157,0 mld. Kč), zejména díky červnovému zapojení prostředků Národního plánu obnovy. Výdaje meziročně vzrostly o 16,2 % (+178,3 mld. Kč), kde zásadní roli na růstu hrají běžné výdaje v čele s důchody.

Strana příjmů je výrazně ovlivněna zmíněným čerpáním prostředků z EU, v ostatních oblastech je zajímavý zejména nárůst u inkasa daně z příjmů právnických osob o 33 mld. Kč (+37,0 %). To naznačuje, že řada firem dokázala využít inflačního šoku k navýšení svých zisků a růst cen byl z části tažen tzv. „greedflací“. Ve vztahu k inflaci je pak zajímavé i inkaso daně z přidané hodnoty, kde meziroční růst dosáhl „jen“ 5,9 % a ve srovnání se tak projevuje postupné snižování meziroční inflace doplněné o pokles reálné spotřeby domácností. Negativní vliv zde má i část spotřeby uskutečňovaná v zahraničí.

Na straně výdajů vyčnívají i nadále zejména výplaty důchodů, kde objem meziročně vzrostl o 18,9 % (+62,8 mld. Kč). Roli pak sehrávají i běžné transfery podnikatelům (+142,6 %, +51,2 mld. Kč) za kterými je z velké části schována pomoc státu s vysokými cenami energií. Vzhledem k pozitivnímu vývoji velkoobchodních cen na burze lze ale očekávat, že by výdaje v dalších měsících měly růst spíše pomalejším tempem. Tradičně za pozornost stojí i výdaje na obsluhu státního dluhu, které za prvních 7 měsíců dosáhly takřka 40 mld. Kč. To představuje negativní dopady vyššího zadlužování, zejména v prostředí vyšších úrokových sazeb, než jaké byly v předcházejících letech obvyklé.

V srpnu by do celkového výsledku měla pozitivně promluvit dividenda z ČEZu, která je aktuálně vyplácena, a v rámci které stát získá přes 50 mld. Kč.  V celkovém pohledu se tak naplňuje náš střízlivější pohled, kdy i navzdory vyššímu deficitu považujeme dosažení načrtnutých -295 mld. Kč na konci roku stále za dosažitelný cíl.


Autorem textu je Vratislav Zámiš, analytik Raiffeisenbank

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat