Trh práce zůstává silný, podíl nezaměstnaných poklesl

Nezaměstnanost v Česku zůstává i nadále na nízkých úrovních, kdy podíl nezaměstnaných podle MPSV v říjnu poklesl na 3,5 %, zatímco náš odhad v souladu s mediánovým odhadem analytiků počítal se stagnací na 3,6 %. V říjnu na trhu práce obvykle pozitivně působí sezónní vlivy, očekávali jsme ale jejich „vykrácení“ s reálným zhoršováním podmínek v ekonomice.

Předstihové ukazatele totiž varují především před zhoršováním situace zejména ve zpracovatelském sektoru, slabý je i zaměstnavatelský sentiment, který je nejnižší od jara 2021. Dnešní pokles podílu nezaměstnaných tak lze interpretovat i tak, že během října nedocházelo na tuzemském trhu práce k výraznému ochlazování a zaměstnavatelé i nadále doufají v rychlejší ekonomické oživení, díky kterému nebudou muset snižovat počet zaměstnanců.

Co se týká počtu uchazečů o zaměstnání, jejich počet proti září poklesl o více jak 2 tisíce, na 261 tisíc. Klesal i počet volných pracovních pozic, kterých je proti září o 1500 méně, stále ale přes 280 tisíc. Poměrově proto i nadále zůstává v české ekonomice převis pracovních míst nad počtem uchazečů v poměru 1,08:1.

Z regionálního pohledu nedošlo během října k výraznějším distorzím, kdy ve většině Česka docházelo k mírnému snižování nezaměstnanosti. Nejvyšší podíl nezaměstnaných tak zůstává v okresech Karviná (8,0 %), Most (7,0 %) a Chomutov (6,3 %) – ve všech třech případech ale došlo k poklesu proti září o 0,2 p.b. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v okresech Praha-východ (1,4 %) a Praha-západ (1,6 %).

Podíl nezaměstnaných za celý letošní rok patrně dosáhne 3,6 % a to přes očekáváné zvýšení na přelomu roku. Pro příští rok očekáváme mírný nárůst podílu nezaměstnaných v průměru na 3,8 %, kdy trh práce na ekonomické ochlazení reaguje obvykle se zpožděním. Mírný nárůst ale v kontextu české ekonomiky znamená spíše návrat nezaměstnanosti ke své rovnovážné úrovni, kdy v posledních letech napjatý trh práce přispíval k vzedmutí inflačních tlaků. Slabší zahraniční poptávka spolu s očekávaným oživením poptávky domácností pak může výhledově představovat větší tlak na zaměstnanost ve zpracovatelském sektoru nežli v oblasti služeb.


Autorem textu je Vratislav Zámiš, analytik Raiffeisenbank

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat