Spotřebitelská důvěra roste, v tržbách maloobchodu to ale zatím vidět není

prague-g2f5178883_1280

Spotřebitelská důvěra se sice v letošním roce poměrně rychle zlepšuje, ale na maloobchodních tržbách to zatím rozhodně vidět není. Lednová a únorová čísla z maloobchodu naznačovala, že došlo k zastavení propadu a stabilizaci tržeb, ale v březnu maloobchodní tržby bez aut opět citelně poklesly. Konkrétně o 0,7 % meziměsíčně a o 8,1 % meziročně. Dosažení pomyslného dna a stabilizace maloobchodu se tak pravděpodobně odkládá do 2. čtvrtletí, pokud tedy oním dnem nebyl právě březen, píše analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák a pokračuje:

Velmi vysoká inflace se tak i v březnu silně negativně promítala do nákupního chování domácností. Na začátku letošního roku navíc až extrémně zdražovaly potraviny, což je ostatně vidět i ve vývoji maloobchodních tržeb za potraviny. Tržby za potraviny ve stálých cenách se nacházejí pod úrovněmi roku 2015. Samozřejmě je nutné vzít v potaz, že část nákupů a jedná se nejvíce o potraviny, některé české domácnosti realizují v okolních zemích.

Vysoká inflace citlivých položek v kombinaci s probíhajícím poklesem reálných příjmů domácností se bude negativně promítat do spotřebního chování domácností i ve 2. čtvrtletí a mírné zlepšení lze očekávat teprve ve druhé polovině letošního roku. Avizované a probírané vládní kroky, které mají za úkol stabilizovat veřejné finance, navíc nabádají domácnosti k opatrnosti. Takže výsledně může být oživení maloobchodu a spotřeby domácností v nadcházejících čtvrtletích jen velmi, ale opravdu velmi pozvolné.

V březnu meziměsíčně poklesly tržby za nepotravinářské zboží i za potraviny a naopak vzrostly za pohonné hmoty. V meziročním srovnání klesaly tržby ve všech segmentech maloobchodu, nejvíce u výrobků pro domácnost a u počítačů.

Jaké jsou nezbytné podmínky k oživení maloobchodu, spotřeby domácností? Za prvé se musí stabilizovat finanční situace domácností. Mzdy musí začít reálně růst, tzn., že dojde ke zvolnění spotřebitelské inflace nebo nominální růst mezd překoná inflaci nebo dojde ke kombinaci obojího. Za druhé musejí domácnosti nabýt větší jistoty, že nezačne v průběhu roku docházet k výraznějšímu nárůstu nezaměstnanosti, což se naštěstí pravděpodobně děje. V souhrnu za celý letošní rok lze podle mě očekávat pokles maloobchodních tržeb zhruba o 3 %.

 

 

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat