Prodejní ceny klesají již tři měsíce v řadě

Index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském sektoru překvapivě vzrostl z červnových 40,8 bodů na 41,4 bodů v červenci. Problémy ve zpracovatelském průmyslu ale přetrvávají a tím hlavním zůstává stále slabá poptávka. I v červenci pokračoval významný pokles výroby především kvůli razantnímu snížení nových zakázek v české výrobě.

Problémy zpracovatelského průmyslu netkví pouze na domácím trhu, ale také na tom zahraničním. Exportní zakázky opět poklesly, i když ne tak výrazně jako v minulém měsíci. V sektorovém členění byl zmiňován nedostatek nových zakázek v kovodělném a automobilovém průmyslu, což může vysvětlovat nižší výkonnost české ekonomiky, která je právě tímto směrem silně orientovaná.

Nižší výstup následkem poklesu nových zakázek se promítá také do dalších oblastí ve zpracovatelském průmyslu. Objem výroby znatelně poklesl, rozpracovanost výroby se rovněž snížila a naplněnost výrobních a prodejních skladů se snížila, jelikož firmy uspokojovaly požadavky svých zákazníků z nahromaděných zásob. Toto potvrzuje, že změna stavu zásob se nyní negativně promítá do českého HDP a bude tomu tak nejspíše i v dalších měsících.

Vzhledem k nižší potřebě výroby dochází k propouštění a zaměstnanost v tomto sektoru klesá. Zároveň díky nižší poptávce není třeba nakupovat takové množství vstupů, což se promítá v dalším zlepšení dodavatelsko-odběratelských řetězců. To se projevuje také nejrychlejší redukcí cen vstupů od roku 2008.

Výrobci snižovali ceny jak surovin, tak komponentů. V důsledku toho poklesly rovněž prodejní ceny firem již třetím měsícem v řadě. Kromě nižších cen vstupů jsou dalšími důvody již zmiňovaná slabá poptávka a konkurence na trhu, kde se každý snaží udržet své zákazníky a přilákat nové. Z toho lze usuzovat, že klesající ceny na straně nabídky by se měly projevit i na cenách pro konečné spotřebitele.

Firmy očekávají, že v příštím roce dojde k obratu a výroba opět poroste. Jejich víru ale oslabuje zatím stále slabá poptávka, nižší míra investic v důsledku vyšších úrokových sazeb a také rostoucí mzdové náklady. Často také zmiňují problém s hledáním vhodné pracovní síly.


Autorem textu je Martin Kron, analytik Raiffeisenbank

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat