Seniorů v Česku dynamicky přibývá. Nad 65 let je každému pátému občanovi

důchodci

Počet obyvatel Česka se od počátku do konce roku 2021 zvýšil o 21,9 tisíce. Ze čtrnácti krajů zaznamenalo početní růst osm z nich, naopak šesti krajům obyvatel ubylo. Nejvíce obyvatel České republiky má bydliště ve Středočeském kraji a v Praze, v každém zhruba 1,3 milionu. Tyto kraje zároveň dlouhodobě vykazují největší přírůstky obyvatel.

Naopak nejméně osob, méně než 300 tisíc, má bydliště v Karlovarském kraji, a jejich počet dlouhodobě klesá. I přes různorodý vývoj celkového počtu obyvatel mělo věkové složení obyvatel jednotlivých krajů shodné tendence vývoje. Během posledního desetiletí v krajích vzrostl podíl dětské i seniorské složky populace, naopak zastoupení obyvatel produktivního věku 15 až 64 let kleslo. Osoby ve věku 65 a více let představovaly na konci roku 2021 ve většině krajů více než jednu pětinu populace.

Plyne to z aktuálních dat Českého statistického úřadu shrnujících vývoj k roku 2022.

ZDROJ: Český statistický úřad

V průběhu posledního desetiletí se podíl 15–64letých v krajích pravidelně postupně snižoval s jedinou výjimkou, kterou je Praha. Zde se (poté, co tempo poklesu od roku 2018 výrazně zpomalilo) v průběhu roku 2021 zastoupení produktivní složky v populaci naopak mírně zvýšilo (o 0,2 procentního bodu) .

Podíl obyvatel ve věku 15–64 let na celkové populaci byl na konci roku 2021 ve všech krajích o 5,2 (v Praze) až 6,5 procentního bodu (v Libereckém kraji) nižší než na počátku roku 2012 (kdy v krajích dosahoval 68–70 %).

Skupina seniorů ve věku 65 a více let se ze tří hlavních věkových skupin vyvíjela nejdynamičtěji. Ve všech krajích ČR v období 2012–2021 pravidelně absolutně i relativně rostla (s výjimkou mírného poklesu podílu seniorů v Praze).

Od roku 2018 má nejvíce seniorů registrované bydliště ve Středočeském kraji, na konci roku 2021 šlo o 262,0 tisíce osob ve věku 65 a více let. Druhý nejvyšší počet seniorů pak připadá na dříve vedoucí Prahu (251,2 tisíce k 31. 12. 2021).

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat