Počet zapojených solárních elektráren se od začátku roku 2022 víc než zdvojnásobil

renewable-g00c7fd519_1280

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice výrazně zrychlil. Zatímco na začátku roku 2022 bylo v České republice do sítě zapojeno okolo 50 tisíc fotovoltaických elektráren, v polovině roku 2023 je to už přes 130 tisíc fotovoltaických elektráren. Vyplývá to z dat, které za největší distribuční společnosti ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D poskytlo MPO České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

„Před mým nástupem na ministerstvo neudělala minulá vláda pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie prakticky nic, stejně jako pro modernizaci energetiky jako takové. Přitom víme, že jsou to právě obnovitelné zdroje, které jsou nutnou podmínkou dekarbonizace i energetické bezpečnosti,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„V oblasti obnovitelných zdrojů energie a zejména solární energie bohužel zaostáváme nejen za státy, které jsou známy jako velmi rozvinuté v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů energie, ale také Maďarskem či Polskem. Naším cílem je to změnit, proto měníme legislativu, abychom zjednodušili povolovací řízení pro obnovitelné zdroje energie, a abychom jejich využívání zatraktivnili,“ dodává Síkela.

Zapojování nových fotovoltaických elektráren v posledních měsících stále zrychluje. V roce 2022 jich distribuční společnosti připojily 35 tisíc, za první pololetí roku 2023 už dokonce více než 45 tisíc. Výkon připojených fotovoltaických elektráren narostl od začátku roku 2022 pomalejším tempem, než počet elektráren. To značí, že se více instalují menší zdroje. Zatímco na začátku roku 2022 byl výkon FVE v České republice přibližně 2,2 GW, v polovině roku 2023 to jsou skoro 3 GW.

„Zájem o připojení zelených výroben, a především těch solárních roste i letos. Už v květnu jsme připojili k síti stejné množství zdrojů, jako loni za celý rok. Abychom mohli udržet stávající tempo, investujeme jednotky miliard do nutných úprav pro posílení sítí. Bohužel v této oblasti narážíme na problematiku majetkoprávních projednání staveb,“ říká člen Správní rady ČSRES Radim Černý.

 

Z deseti na 50 kW se zvýšil limit výkonu pro menší zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny. Domácnosti či firmy si tak mohou pořídit bez licence elektrárny s až pětkrát větším výkonem než dosud. Dále byly obnovitelné zdroje do 50 kW osvobozeny od stavebního povolení či ohlášení a také od rozhodnutí o umístění stavby a územního souhlasu. Obnovitelné zdroje do 100 kW byly zařazeny mezi jednoduché stavby, u kterých platí kratší povolovací lhůty ve stavebním řízení.

Výrobny elektřiny z OZE nad 1 MW (pokud jde o solární elektrárny nad 5 MW), dále výrobny plynu z OZE nad 1 MW, výrobny tepla z OZE nad 10 MW a zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO) byly zařazeny mezi vyhrazené stavby, které bude posuzovat speciální stavební úřad.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat