Plán pro Česko: 30 % obnovitelných zdrojů do roku 2030

windmills-1838788_1280
Vláda schválila aktualizaci Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (NEKP). Podíl obnovitelných zdrojů v české energetice se podle tohoto dokumentu má do roku 2030 zvýšit až na 30 %, přičemž výrobu elektřiny mají čisté zdroje pokrývat z 37 %.
„Klimaticko-energetický plán přináší vizi, která nám umožní naplnit cíl dekarbonizace české ekonomiky. Za Ministerstvo životního prostředí bych rád vyzdvihnul dvě věci – důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory. To jsou sektory, ve kterých opravdu musíme přidat. Máme úspěšné programy podporující úspory energie i instalaci obnovitelných zdrojů, ale přesto míru kvalitních renovací budov musíme zvýšit až třikrát a stejně tak přidat i obnovitelné zdroje elektřiny i tepla,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že cílem České republiky je směřovat k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.
Kromě poklesu emisí skleníkových plynů to má přinést i posílení energetické bezpečnosti České republiky, snížení závislosti na fosilních palivech a podle předpokladů i nižší ceny pro spotřebitele.
„Bude teď na společné práci nás všech, aby se podařilo prosadit tolik potřebné akcelerační zóny pro rychlejší rozvoj větrných a velkých fotovoltaických zdrojů, dokončit přijetí legislativy umožňující akumulaci a agregaci flexibility, zavést opravdu funkční model komunitní energetiky a nastavit obecně prostředí pro investory tak, aby pro ně Česko představovalo stabilní zemi otevřenou novým inovativním projektům čisté energetiky. Jen pokud tyto příležitosti k dobrému nastavení podmínek využijeme, budeme moci vyrábět více domácí, zelené energie,“ komentuje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.
„Oproti první verzi klimaplánu vidíme pozitivní posun v tom, že se drasticky zvýšily cíle v souladu s tím, co sektor dlouhodobě říká. Již v roce 2023 jsme tak splnili víc než polovinu cíle původního plánu. I tak ale aktuální verze podle nás není dostatečně ambiciózní a podceňuje schopnosti a možnosti sektoru. Při odstranění bariér při povolování a při posílení distribučních a přenosových kapacit počítáme, že do roku 2030 by se mohlo postavit přinejmenším 12-15 gigawatt nových solárních elektráren,“ říká Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.
„Aktualizovaný NEKP reaguje adekvátně na výrazné změny energetického trhu, zejména v otázce násobně vyšších cílů v oblasti OZE, což je dobrá zpráva. Je však důležité, aby stát nezapomněl i na konkrétní cíle v oblasti akumulace energie a flexibility. Zajištění dostatečných kapacit úložišť energie a zdrojů flexibility, zejména na straně spotřeby, je totiž nutné nejen pro bezpečný a stabilní rozvoj OZE, ale členským státům stanovení závazných cílů i v této oblasti ukládá i Evropská unie,“ upozorňuje Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat