Návrh deficitu rozpočtu pro tento rok by vláda mohla zvládnout dodržet

nová vláda

Po čtyřech měsících, kdy deficit státního rozpočtu klesal, tentokrát ke konci října vzrostl na 210,7 mld. Kč. Přesto je o 76,0 mld. Kč nižší než za deset měsíců předchozího roku, zejména díky příchozím finančním prostředkům z Evropské unie a z Národního plánu obnovy. Výrazně také pomohly výplata z historicky nejvyšší dividendy energetické skupiny ČEZ, vyšší příjmy z daní právnických osob a mimořádné zdanění energetických firem.

Příjmy státního rozpočtu jsou v meziročním srovnání vyšší o 21,6 % (+280,8 mld. Kč), zatímco výdaje stouply o 12,9 % (+204,8 mld. Kč). Nicméně je na místě upozornit, že některé příjmy stát inkasuje pouze jednorázově a na druhé straně jsou výdaje mandatorní, které stát musí hradit každý rok. Tím pádem strukturální deficit stále zůstává výrazný a ani ohlášená konsolidace veřejných financí v tomto ohledu příliš nemění.

Příjmová strana státního rozpočtu nejvíce těží z prostředků přitékajících z Evropské unie a finančních mechanismů (+54,6 mld. Kč) navýšené o +45,2 mld. Kč z Národního plánu obnovy. Dále příjmy rostly díky dividendě ČEZ (+54,0 mld. Kč), vyššímu výběru pojistného (+44,1 mld. Kč), inkasu daní z příjmů právnických (+47,4 mld. Kč) i fyzických osob (+22,0 mld. Kč). Z tzv. neočekávaných zisků stát získal přes 25 mld. Kč a z nadměrných příjmů výrobců elektřiny přes 17 mld. Kč.

První část záloh byla splacena v září a druhá bude během prosince, i přesto stát vybere výrazně méně, než kolik Ministerstvo financí plánovalo. Výnosy z daně z přidané hodnoty jsou vyšší o necelé 4 %, což při současné inflaci dokládá, jak domácnosti masivně šetří.

Na straně výdajů rostly zejména běžné výdaje, které byly vyšší o 12,3 % (+178,9 mld. Kč), kde tradičně největší část tvoří výdaje na důchody (+17,3 %, +84,2 mld. Kč). Dále stát vynaložil více finančních prostředků na pomoc podnikatelům v souvislosti s vysokými cenami energií. Kapitálové výdaje stouply o téměř 26 mld. Kč především kvůli nákupům Ministerstva obrany (například vozy bojové pěchoty) či Ministerstva životní prostředí (Nová zelená úsporám). Deficitní hospodaření našeho státu se projevuje také ve vyšších výdajích na obsluhu státního dluhu při zvyšujících se úrocích.

Výsledek státního rozpočtu za deset měsíců naznačuje, že se vládě nejspíše podaří udržet naplánovaný schodek ke výši 295 mld. Kč, a to přestože na konci roku čerpání některých programů zrychlí, aby byly v maximální možné míře použity přidělené finanční prostředky. Zároveň příjmy ze čtvrtletních plateb daní již nedosahují takové výše. Ministerstvo financí ale jasně deklarovalo, že nehodlá překročit navržený deficit, a i proto vyzvalo další rezorty k dalším úsporným opatřením. Dodržení naplánovaného schodku je první krok na bolestivé cestě jak uzdravit naše veřejné finance.


Autorem textu je Martin Kron, analytik Raiffeisenbank

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat