Miroslav Novák: Dosáhl už český maloobchod na pomyslné dno?

Maloobchodní tržby v únoru oproti lednu poklesly o 0,4 % a v meziročním srovnání poklesly o 6,4 %. Obratem je však třeba zmínit, že lednová čísla z maloobchodu byla revidována významně nahoru, takže z pohledu meziměsíční dynamiky není únorový výsledek maloobchodu tak špatný, jak se na první pohled může zdát.

Tržby za potraviny po lednovém meziměsíčním růstu v únoru meziměsíčně opět poklesly (-1,8 % m/m), což lze dát do souvislosti s velmi vysokým růstem cen potravin, přičemž část českých domácností nákupy potravin nepochybně supluje v Polsku. V únoru naopak meziměsíčně mírně vzrostly tržby za nepotravinářské zboží (+0,2 % m/m) a za pohonné hmoty (+1,5 % m/m).

Lze dohromady únorová a lednová čísla interpretovat tak, že maloobchod již dosáhl na pomyslné dno? Pro hovoří zlepšení spotřebitelské důvěry na začátku roku, když existuje pozitivní vztah mezi růstem spotřebitelské důvěry a maloobchodu. Proti naopak stále velmi vysoká inflace v citlivých položkách spotřebního koše a pokles reálných příjmů českých domácností.

V každém případě na pozitivní obrat v maloobchodu je i přes růst spotřebitelské důvěry stále příliš brzy. Příjmy domácností zůstávají i nadále zatíženy velmi vysokou inflací a reálně klesají. Avizované a probírané vládní kroky, které mají za úkol stabilizovat veřejné finance, navíc nabádají domácnosti k opatrnosti.

Jaké jsou nezbytné podmínky k oživení maloobchodu, spotřeby domácností? Za prvé se musí stabilizovat finanční situace domácností. Mzdy musí začít reálně růst, tzn., že dojde ke zvolnění spotřebitelské inflace nebo nominální růst mezd překoná inflaci nebo dojde ke kombinaci obojího. Za druhé musejí domácnosti nabýt větší jistoty, že nezačne v průběhu roku docházet k výraznějšímu nárůstu nezaměstnanosti. Pokud dojde ke splnění předchozích dvou podmínek, tak by k zřetelnějšímu oživení maloobchodu mohlo začít docházet ve druhé polovině letošního roku. V souhrnu za celý letošní rok lze podle mě očekávat pokles maloobchodních tržeb mezi 2 – 3 %.


Autor je analytik společnosti Akcenta

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat