Ministr Lipavský o exportu a ekonomické diplomacii: „Nechceme být montovna.“

zamini

Ministr zahraničí Jan Lipavský na pravidelné výroční konferenci českých velvyslanců v Černínském paláci vystoupil s projevem, z nějž Aexport.cz vybírá pasáž týkající se mezinárodního obchodu, podpory českého exportu a ekonomické diplomacie:

Éra globalizace, jak jsme ji znali a tak, jak jsme z ní ekonomicky profitovali, končí. Mezinárodní obchod se proměňuje, při budování dodavatelských řetězců mají nově slovo nejen ekonomické zájmy, ale také bezpečnostní ohledy. Budeme muset mnohem více hlídat toky investic.

Prosperita české otevřené ekonomiky je přímo provázána s exportem. Musíme se proto na tyto změny připravit. Vstupujeme do období přenastavování ekonomických vazeb. Role diplomacie a informací, které z vašich úřadů plynou do ústředí, je v tomto procesu velmi důležitá.

Stále významnější slovo bude mít energetická bezpečnost. V uplynulých 12 měsících jsme se podíleli na krocích, které nám umožnily se odstřihnout od ruského plynu a připravit se na odchod od ruské ropy a jaderného paliva. Expertíza ministerstva zahraničních věcí byla v těchto procesech nepřehlédnutelná.

Klíčové pro budoucnost českého hospodářství, a tedy i naši prosperitu bude, jakým způsobem se vyrovnáme s technologickým pokrokem. Jestli zaspíme, odsoudí nás to na dlouhé roky do pozice stagnující montovny. Proto klademe důraz na podporu vědy, výzkumu a inovací.

Musíme se více zapojit do mezinárodní vědecké spolupráce. Musíme být slyšet při jednáních o nových standardech v kybernetické oblasti. Musíme být aktivní v diskuzích o nových výzvách souvisejících s novými technologiemi, a především pak s umělou inteligencí.

Rád bych v tomto kontextu ocenil, že v rámci letošního Valného shromáždění OSN předložíme rezoluci k problematice lidských práv v digitálním kontextu. I zde se můžeme opřít o zkušenosti nabyté během našeho předsednictví či vytváření tlaku na navýšení podpory pro Ukrajinu. Umíme vytvářet koalice a spojenectví, ale hlavně musíme jít sami příkladem.

Jednou z brzd rozvoje české ekonomiky je přetrvávající nedostatek pracovních sil. Nařízením vlády z letošního června byly navýšeny kvóty pro pracovní migraci z Filipín a Mongolska. Vzhledem k enormní poptávce po pracovní síle ze zahraničí hledáme spolu s kolegy z resortů průmyslu a obchodu, vnitra a práce a sociálních věcí destinace, ze kterých bychom mohli další pracovníky získat.

Ministerstvo současně jedná i o dalším posílení personálních kapacit dotčených zastupitelských úřadů, bez něhož nelze požadavek na navyšování kvót úspěšně naplnit.

Osobně se také chci zasadit o zjednodušení podmínek pracovní migrace pro vysoce kvalifikované pracovníky, které naše ekonomika také velmi potřebuje pro svůj budoucí růst.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat