Finanční gramotnost: Česko se zapojí do mezinárodního projektu Global Money Week

Mezinárodní iniciativu Global Money Week (GMW) pořádá pravidelně Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Cílem je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi.

Pro Českou republiku je národním koordinátorem  Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou EFPA ČR a yourchance o.p.s. Do organizace kampaně se tentokrát zapojila také Nadace České spořitelny. Akci tradičně svou záštitou podporují MŠMT a ČNB. Národním tématem budou kompetence pro finanční zdraví. Akce proběhne ve dnech 20. až 26. března 2023 už posedmé.

Po celém Česku budou probíhat na školách, v dětských domovech a na místech běžně dostupných veřejnosti interaktivní přednášky, workshopy, webináře, setkání s podnikateli a odborníky z praxe zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže.

Smyslem celosvětové iniciativy je oslovit co největší počet dětí, mládeže a mladých dospělých, zvyšovat jejich povědomí o důležitosti finančního vzdělávání a zdravých finančních návyků, které jsou nezbytné pro správná finanční rozhodnutí v každodenním životě.

Dalšími cílovými skupinami projektu GMW jsou rodiče žáků a studentů, pedagogové a skupiny sociálně ohrožené či vyloučené dospělé populace.

„Ministerstvo financí ve svých průzkumech pravidelně zjišťuje, jak se u nás vyvíjí úroveň finanční gramotnosti dospělé populace. Opakovaně se ukazuje prostý fakt, že bez patřičné průpravy v dětství, na školách a v rodinách je zvyšování finanční gramotnosti velice obtížné. Proto potřebujeme akce jako je Global Money Week, které finanční vzdělávání dětí praktickou formou vzájemně podporují,“ uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat