CzechInvest vloni dojednal 24 investičních záměrů za téměř 20 miliard korun

Agentura CzechInvest v roce 2022 podpořil celkem 74 startupů – jak v rámci končícího programu Podpora startupů (2016–2022), tak v rámci inkubace ESA BIC Czech Republic a prvním ročníkem Investiční akademie pro startupy. Dalších 37 startupů bylo na konci roku schváleno do první výzvy Technologické inkubace, největšího projektu na podporu startupů v Česku, který má za sebou aktuálně už druhou výzvu. Plyne to z výroční zprávu CzechInvestu za rok 2022.

„Pro nás to byl opravdu pestrý rok a jsem rád, že se nejen českému podnikatelskému prostředí, ale i CzechInvestu podařilo obstát v mnoha náročných výzvách. Rád bych zmínil určitě spuštění projektu Technologická inkubace, který nedávno uzavřel příjem žádostí do druhé výzvy a celou řadu další aktivit na podporu inovativních startupů a projektů s přidanou hodnotou. Počet úspěšných akcí a investičních projektů ukazuje nezastupitelnou roli agentury, která podporuje podnikatele a investory na území Česka,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest.

CzechInvest má celkem 13 regionálních kanceláří a společně se jim v roce 2022 podařilo uspořádat 171 akcí v regionech, kterých se dohromady zúčastnilo 7 500 lidí. Nejvíce navštěvovanými byly akce na podporu digitalizace MSP, konzultační dny či veletrhy dotačních příležitostí. Agentura CzechInvest ve spolupráci s Národním centrem průmyslu 4.0 pořádala také již druhým rokem celorepublikovou konferenci na osvětu Průmyslu 4.0.

Investorům agentura nabízí komplexní servis od informací k českému podnikatelskému prostředí přes konzultace finanční podpory až k asistenci s lokalizací investice. V roce 2022 dojednal CzechInvest 24 investičních záměrů za téměř 20 miliard korun. Ty vytvoří více než 2,6 tisíce pracovních míst. Zájem o Česko projevilo v minulém roce 252 zahraničních investorů.

Jak uvádí CzechInvest, lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje. Přestože jejich příprava je časově a finančně náročná, jejich regenerace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. CzechInvest v roce 2022 evidoval 4 377 lokalit v Národní databázi brownfieldů, kterou spravuje.

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat