Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v pololetí 45,6 mld. Kč

V průběhu prvního pololetí roku 2023 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši přes 54,6 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 33,9 mld. Kč.

ČR tak za první letošní půlrok obdržela o téměř 20,8 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla. Při započítání příjmů z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 24,8 mld. Kč činí celkové kladné saldo 45,6 mld. Kč.

Vývoj čisté pozice ČR vždy za první pololetí roku ukazuje následující graf.

„Pololetní čistá pozice je druhá nejlepší za posledních sedm let. Úspěšnost čerpání se projevila i na saldu státního rozpočtu, který v červnu obdržel 47,3 miliardy korun z evropských prostředků. Po plném náběhu současného programového období můžeme dosáhnout ještě lepších výsledků čerpání. Čísla potvrzují, že členství v EU nám pomáhá dostat do ekonomiky peníze na investice, a to obzvláště v krizových časech, kdy vedle klasických strukturálních fondů využíváme také prostředky z NextGenerationEU – nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy,“ uvedl k pololetní čisté pozici ministr financí Zbyněk Stanjura.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 29,4 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 25,2 mld. Kč.

Vedle příjmů z rozpočtu EU obdržela ČR v prvním pololetí 2023 rovněž dodatečné prostředky na zemědělství (rozvoj venkova) a na kohezi (React-EU) z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 24,8 mld. Kč.


Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2023 zaplatila do rozpočtu EU 843,7 mld. Kč a získala téměř 1,88 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 1,03 bil. Kč.

Při započítání příjmů z NGEU činí celkové příjmy téměř 1,94 bil. Kč a celkové kladné saldo za dobu členství České republiky v EU 1,09 bil. Kč.

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí dlouhodobě příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat