Česko zaostává: počet uznaných patentů byl loni rekordně nízký

gears-1236578_640

V roce 2022 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV) uděleno či validováno pro území naší republiky celkem 5 076 patentů, tedy nejméně za posledních deset let. Zahraničním přihlašovatelům náleželo 93 % z nich (4 721), na české subjekty připadlo
zbylých 7 % patentů (355). Plyne to z dat Českého statistického úřadu; tématu se věnuje v aktuálním vydání svého časopisu Statistika & My.

Tuzemští přihlašovatelé podali v minulém roce k patentové ochraně u ÚPV celkem 507 přihlášek svých vynálezů nebo nových technických řešení. Jedná se o nejnižší hodnotu od roku 1995. Propad je patrný především u vysokých škol. Po výrazném nárůstu v počtu jimi podaných patentových přihlášek v prvních letech nového tisíciletí, až na rekordních 279 v roce 2013 došlo k výraznému úbytku v následujících deseti letech. V minulém roce vysoké školy podaly 106 patentových přihlášek.

Mezi českými přihlašovateli, kterým se v loňském roce od ÚPV podařilo získat patent, dominují podniky se 166 patenty. Následovaly veřejné vysoké školy s 98 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 34 veřejným výzkumným institucím. V podnikových patentech převažovaly ty, které byly uděleny domácním firmám, konkrétně se jednalo o 135 patentů.

Zahraničním afilacím bylo loni uděleno 31 patentů. Z celkového počtu 51 tisíc platných patentů pro území Česka patřila k 31. prosinci 2022 přesně jedna čtvrtina subjektům z Německa, 16 % přihlašovatelům ze Spojených států amerických a pouze 7 % tuzemským subjektům. Veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, firmám či občanům z Česka náleželo 3 463 platných patentů, z toho firmám s českým
vlastníkem 1 447.

Sdílet článek

Mohlo by Vás zajímat