Česká ekonomika stále nenabrala druhý dech

Český statistický úřad dnes zveřejnil, že česká ekonomika dle předběžného odhadu vykázala ve druhém čtvrtletí tohoto roku mezikvartální růst o 0,1 %, což je v souladu s mediánovým odhadem trhu. My jsme očekávali na základě naší prognózy růst o jednu desetinu vyšší. Odhady ministerstva financí i České národní banky byly ještě více optimističtější. V meziročním srovnání HDP ve druhém čtvrtletí roku 2023 vůči stejnému období loňského roku pokleslo o 0,6 %, to je o 0,1 p. b. horší výsledek, než bylo predikováno trhy.

Předběžný výsledek ukazuje, že česká ekonomika stále drhne a zatím se neodrazila k ne výraznému, ale ani k jakémukoli růstu. Nicméně je třeba zmínit, že k mezikvartálnímu růstu přispěla domácí poptávka, přičemž výdaje na konečnou spotřebu domácností stagnovaly. To by mohlo značit, že ve druhé polovině roku s klesající mírou inflace by spotřeba domácností měla začít nabírat na obrátkách a táhnout tuzemské hospodářství k lepším výsledkům. Podobně lze hovořit o sektoru maloobchodu, který by měl těžit z rostoucích reálných příjmů domácností ve zbytku tohoto roku. V meziročním srovnání působila kladně především zahraniční poptávka.

Vzhledem k závislosti České republiky na dovozu energetických surovin (například ropa či zemní plyn) se na zahraničním obchodu projevil pozitivně pokles cen zmíněných surovin. Zároveň výše objemu dovozu byla snížena díky silnější koruně. Ta naproti tomu omezuje do jisté míry výši exportu, přesto i nadále očekáváme, že zahraniční obchod bude kladně přispívat do výše HDP v další části roku 2023. Je spekulativní, jaký dopad měly zásoby na výši HDP ve druhém čtvrtletí roku 2023. Ale z vývoje cen výrobců a také z předstihových ukazatelů naznačující zlepšení v dodavatelských řetězcích se dá usuzovat, že zásoby byly mírně rozpouštěny a při klesajících cenách by tomu tak mělo být i nadále.

Předběžný výsledek HDP za druhé čtvrtletí roku 2023 naznačuje, že česká ekonomika se stále zadýchává a zatím nenabrala druhý dech. To by se mělo změnit ve druhé polovině roku, kdy by tempo nominálních mezd mělo předehnat pomalu klesající spotřebitelskou inflaci, což by mělo vyústit ve vyšší spotřebu domácností. Ta by společně se zahraničním obchodem měla být hlavní tažnou silou české ekonomiky. Negativně by se mělo do HDP propisovat rozpouštění zásob. Pro rok 2023 očekáváme růst HDP o 0,5 %, v příštím roce o 2,9 %. Rizika shledáváme ve vývoji v zahraničí, především pak v Německu, které se ocitlo v technické recesi a zatím se nezdá, že by mělo dojít k brzkému obratu.


Autorem textu je Martin Kron, analytik Raiffeisenbank

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat