Ceny vstupů ve výrobě po třech letech klesaly

Index nákupních manažerů (PMI) pro výrobní sektor zaznamenal v březnu identický výsledek jako o měsíc dříve a skončil na hodnotě 44,3 bodů. Z pohledu mediánu trhu se jedná o překvapení ve směru horšího výsledku. Vůči našemu odhadu je naopak výsledek o několik desetinek lepší. Celkově ale hodnota naznačuje, že český zpracovatelský sektor se nachází hluboko pod pomyslnou hranicí 50 bodů, která odděluje expanzi od recese.

Pozitiv lze v reportu najít méně a stejně jako v předchozích měsících se koncentrují zejména v oblasti cen. Pokles poptávky po vstupech vedl k obnovení dodavatelských řetězců, což se pozitivně projevilo v cenách vstupů. Ty poprvé od ledna 2020 klesaly, a to dokonce nejrychlejším tempem od roku 2016. To se prozatím neprojevilo v prodejních cenách, které i kvůli dřívějším rychlým zvýšením cen vstupů v březnu dále rostly. Zpomalilo alespoň citelně tempo tohoto růstu, které bylo nejslabší za poslední více jak dva roky.

Pesimistické zprávy ovšem v reportu opět převažují. Hlavní problémy se na rozdíl od předchozích měsíců nekoncentrují na nabídkové straně, nýbrž na straně klesající poptávky. Více jak rok v kuse klesá v české výrobě objem nových zakázek, což se odráží i v klesajícím tempu výroby. Výraznějšímu zhoršení alespoň prozatím brání dokončování dřívějších zakázek, které stály z důvodu nedostatku vstupů, a při nynějším zchlazení poptávky se daří chybějící materiály lépe získávat. I přesto průzkum mezi nákupními manažery nadále hlásí pokles zaměstnanosti, kde v posledním půl roce dochází ke kontinuálnímu zhoršování podmínek.

I přes pesimistické vyznění ale zůstávají výrobní firmy vesměs optimistické a očekávání ohledně výroby v příštím roce jsou nejlepší od května 2022.

Březnový report pro PMI ve výrobě prozatím odpovídá naší prognóze, která předpokládá stagnaci průmyslové výroby v letošním roce. Zatímco v první polovině roku budou problémy v poptávce převažovat, v druhé polovině očekáváme postupné zlepšování podmínek. Ekonomika eurozóny začne nabírat tempo, což se projeví i v růstu zahraničních zakázek, kde nyní průzkum PMI hlásí citelné oslabení.

Ke zklidnění došlo i v automotive, kdy některé automobilky hlásily během února a března opětovné nedostatky materiálů, které vedly k odstávkám ve výrobě. Ty se z velké části podle dostupných informací podařilo odstranit, což by mělo bránit průmyslové výrobě ve výraznějšímu poklesu. V aktualizované prognóze očekáváme, že letos bude produkce stagnovat, v příštím roce již očekáváme růst zhruba o 3 %.


Autorem textu je Vratislav Zámiš, analytik Raiffeisenbank

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat